Svinryggen

Smal bergskam mellan två rader gruvhål från 1600-talet.

 

Besök omgivningen på egen hand.
Väl skyltat. Information på turistbyrån tfn 0223-291 30.
Norberg turism >

 

 

Vandringsled, Tillmakning, Flera gruvhål, Naturskönt

 

I Norbergstrakten låg malmtillgångarna grunt och lättåtkomligt. Vid 1600-talets början var få gruvor mer än 6 meter djupa. När vattentillströmningen blev för kraftig eller när det blev besvärligt att frakta malmen upp ur gruvan, övergav man brottet och gjorde ett nytt intill det gamla.

 

Svinryggen är egentligen en bergskam mellan två rader av sammanlagt arton gruvhål på båda sidor av bergsryggen.

 

Flera av gruvhålen är mycket gamla och brutna genom tillmakning, det vill säga man har eldat på berget, som därigenom spruckit och gjort malmen lättare att bryta loss. Tillmakningen gör bergssidorna släta och mjukt rundade vilket man kan se i några av Svinryggens gruvor.
Polhemshjulet som ligger bara några hundra meter från Svinryggen är en resterande del av ett system av vattenhjul och stånggångar som drev pumpanläggningar vid Morbergsfältets gruvor, där Svinryggen ingår.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail