Hammarbacken

Del av gamla Ludvika bruk, Sveriges första kronobruk, anlagt av Gustav Vasa omkring 1550 för smide av stångjärn. Med utsikt över sjön Väsman ligger det historiska området kring Hammarbacken. Ludvika bruks mäktiga sädesmagasin är ett landmärke för Ludvika och en mötesplats för kultur med evenemang, konserter och utställningar. På Hammarbacken huserar Våffelbruket.

 

Bruksmiljön är byggd efter ett centralperspektiv. På strömmens södra sida anlades på 1750-talet kyrkan av trä. Kyrkans mittaxel kan följas över vattendraget där den går genom herrgården med flygelbyggnader. Från herrgårdens framsida utgick bruksgatan Hammarbacken. Den finns ännu kvar på toppen av kullen, men har stympats av järnväg och landsväg. Vid gatan låg smedsbostäderna, byggda kring sekelskiftet 1800 med slagg i murverket.