Slussportar kräver underhåll

Det ena bladet av en slussport i väntan på transport till kanalhyttan.

Det ena bladet av en slussport i väntan på transport till Kanalhyttan.

I det här yrket får jag uppleva de mest olika saker. Som igår, då det var dags att lyfta upp en slussport vid Västerkvarn, Hallstahammar, för reparation. Strömsholms kanal har 26 slussar vilket betyder 52 slussblad som alla ska underhållas med jämna mellanrum. Att få upp ett portblad på 3 ton ur vattnet och sedan ta det vidare till Strömsholms kanalhytta är ett stort och maffigt arrangemang och kräver både lyftkran, lastbil och ett tiotal människor. Strömsholms kanal är byggnadsminne sedan 1990. Det innebär att man  inte reparerar hur som helst. Samtliga slussportar är av trä, och det är kärnvirke som gäller och beck, lin och trätjära för tätning. Slussportarna ser än idag ut som de gjorde för mer än 200 år sedan. Jag är imponerad. Ett fantastiskt byggnadsminne, som används och fungerar. Behöver väl knappast tillägga att slussportarna naturligtvis fortfarande  handmanövreras vid slussning.

Tio man hjälptes åt. Här ligger slussportbladet på lastbilsfaket.

Här ligger slussportbladet på lastbilsflaket.

Strömsholms kanal betjänade förr bruken och människorna längs Kolbäcksån från Smedjebacken ända ut till Mälaren. 11 mil lång slingrar sig kanalen genom 14 sjöar, 12 km grävd kanal, och 100 meters höjdskillnad. Här har fraktats järn, timmer och varor och folk har använt kanalbåtarna för att resa. Steg man på båten i Smedjebacken på morgonen var man framme i Stockholm på kvällen dagen därpå. Måste varit avkopplande på nå´t sätt. Idag är kanalen en turistled. Att resa långsamt verkar lockande enkelt och  på samma gång lite exklusivt idag tycker jag. Med kulturhistoria på köpet. En turistisk fullträff.

Slussporbladet i Kanalhyttan redo för besikning och reparation.

Slussporbladet i Kanalhyttan redo för besiktning och reparation.

Väl framme i Kanalhyttan ska slussporten slås isär, besiktigas noga, delar repareras eller bytas ut. Arbetet med en port tar 2-3 månader. Tur att vintern är lång. Kanalbolaget ansvarar även för broar, bryggor och strandbankar. Det finns att göra. Men jag ser fram emot sommaren för då ska här upplevas en slussning från vattnet i en båt.

Till sommaren ska slussportarna vara på plats igen.

Till sommaren ska de nedre  slussportarna vara på plats igen.

1 tanke kring ”Slussportar kräver underhåll

  1. Pingback: Medlemsutflykt till Kanalhytteverkstaden i Hallstahammar • Fagersta Västanfors hembygdsgård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *