Om den svenska riksbildningen

Ett mynt har grävts fram vid Örsundaån i Uppland och vår syn på historien förändras. Allt är i rörelse som vi vet. Vi som anser att Ursverige ligger i Bergslagen får nu flytta tanken lite längre österut. Det läser jag i söndagens DN. Jag har ju båda rikstidningarna på helgerna och jag håller på hela veckan och bläddrar och läser. I söndags 25 september hade vetenskapssidan ett reportage om ”Medeltid i nytt ljus”. Vi har ju mycket om medeltid i Norberg, urgamla gruvor och hyttor, så jag fastnade direkt. Norberg ligger ju ändå rätt nära Örsundaåns dalgång….

Det ser nu ut som om Fjärdhundraland, området längs Örsundaån, varit av central betydelse för riksbildningen, alltså när Sverige bildades som rike och det var ju under 1200-talet då Birger Jarl klev fram på arenan. Allt beror på myntfyndet! Ljuset riktas mot Birka och Sigtuna, mot mineralfyndigheterna mellan Sala silvergruva och Falu koppargruva, då farbara vattenleder från Mälaren uppåt längs nämnda å, som på den tiden var båda djupare och bredare. Landhöjningen har dränerat markerna sen dess. Ja, jag förstår in i märgen hur de metaller som utvunnits i och omkring Bergslagen har påverkat folk och samhällsutvecklingen, till och med riksbildningen. Business! Och ett mynt präglat under kung Knuts tid ger en ny syn på sakerna. Kung Knut Eriksson var ”Svears och Götes konung” mellan 1167 till ca 1196. Det är en spännande tid, Eriksättens och Sverkersättens maktkamp i Västergötland respektive Östergötland och Birger Magnusson från Östergötland som sen blev Birger Jarl och tog makten efter många hårda strider. Han grundade Stockholm och riket Sverige kring 1250… ja, så lite yvigt beskrivet. Och det var metallerna i Bergslagen som avgjorde till slut. Stockholm med sitt strategiska läge ”låset mot Mälaren” blev huvudstad i det nya riket. Man kan fylla på kunskapen med Dick Harrisons text: här.

Ekomuseum Bergslagens historia går tillbaka till 700 f.Kr. Redan då gjordes järn av rödjord i Riddarhyttan på den plats vi idag kallar ”Röda Jorden” – den tidigast kända platsen för järnframställning i Sverige.  Där görs järn än idag, precis på samma plats och på samma sätt fast nu handlar det om ”levande historia”, inget annat. Varje år på ”Röda Jordens dag” (alltid första söndagen i augusti) kan ni själva pröva på!

En tanke kring ”Om den svenska riksbildningen

  1. göran

    Instämmer helt med Fjärdhundra lands stora betydelse från forntiden som ju bekräftas inte minst genom alla hällristningar från bronsåldern då ju stora delar av Uppland ännu var havsbotten. Sveriges=Svearikets existens började dock långt före 1200-talet även om skåningen Dick Harrison inte tycker det. Kung Erik Segersäll (Olof Skötkonungs far) regerade på 900-talet och han son lät slå våra första svenska mynt ca år 995 med texten ”Olof rex Suecie”. Vidare har vi kung Björn, väl känd genom sin korrespondens med Frankerriket omkring 828-30 rörande biskop Ansgars första resa till vårt land. Detta är väl belagt i de frankiska annalerna som även har information om svenskar som tio år efter Ansgar kom till Frankerriket i en ambassad från Östroms kejsare och först troddes vara danska spioner! Allt detta är mycket spännande och väl dokumenterat. Förvissa var Sveariket mindre än vårt nuvarande Sverige men vårt rike har ju också varit mycket större än i vår tid. Jämför med USA år 1776 som då bara omfattade 13 stater. Sveariket fanns antagligen redan under 500-talet då de tre enorma kungshögarna i Gamla Uppsala anlades – det var knappast några häradshövdingar som hade makt att bygga dessa.
    Bästa sommarhälsningar från Göran Högblom, arkeolog och ekonom

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *