Källfallet återuppstår

Annica Eriksson från Grängesbergs byalag OCH Gigi Karlestedt från kulturförvaltningen i Ludvika

Annica Eriksson från Grängesbergs byalag och Gigi Karlestedt  kulturförvaltningen i Ludvika.

Ett litet mirakel! Det medfarna men charmiga och historiskt intressanta bostadsområdet Källfallet i Grängesberg räddas. Äntligen! Räddningen kommer från föreningen Grängesbergs byalag. Att rädda eller riva Källfallet har varit en fråga i mer än tio år, sedan området blev herrelöst. Från Ludvika kommuns sida har kulturförvaltningen arbetat för ett bevarande medan kommunledningen tänkt sig att rivning är enda vägen. Engagemanget och striden för områdets fortlevnad har varit en process med många inblandade och många åsikter.

Högra raden av hus

Den en raden av hus varav ett i förvandling.

Men det är först nu sedan Grängesbergs byalag tagit över ägandet  som det på riktigt börjat hända saker. När jag besökte Källfallet i början av december var 15 av de 22 husen sålda. Jag är imponerad av föreningen. Här kan man verkligen tala om ideella föreningars kraft och betydelse för utveckling. Länsstyrelse och Länsmuseum stöttar naturligtvis det fortsatta livet för Källfallet eftersom  området är unikt och klassat som ett riksintresse inom kulturmiljövården.

Under den gula putsen

De ursprungliga träfasaderna är intakta under den gula putsen.

Husen, som är tidstypiska arbetarbostäder byggdes 1896. Gruvarbetarna jobbade ju långt ner i berget hela dagarna därför skulle de bo högt med tillgång till mycket luft och ljus när de var lediga. Så var tanken när Källfallet byggdes. När man är på området slås man faktiskt av den perfekta placeringen av de 22 husen som i två rader löper över en kulle kantad av lövträd, dessutom nära till centrum. Jag tror att Källfallet inom kort är Grängesbergs stolthet.

1 tanke kring ”Källfallet återuppstår

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *