Våra böcker

 

Ekomuseum har en egen liten bokutgivning som säljs direkt från kansliet men även på Adlibris. Vi säljer också andra böcker av allmänt intresse som vi tycker passar in i vår verksamhet. Välkommen att beställa!

 

Geologibok_OMSLAG_final_161102.indd

NY BOK! Utgiven december 2016.

 

Krasch, bom, bang – en bok om berg och stenar.

Text: Bisse Falk, illustrationer & layout: Jenny Findahl

 

Berg och stenar är något av det mest fascinerande som finns i vår natur. Tänk, de bildades för miljontals år sedan. En svindlande tanke. Att just Ekomuseum Bergslagen ger ut en bok om geologi känns väldigt naturligt, då några av världens mineralrikaste områden finns just i Bergslagen. Varför just här? Ja, det får du reda på i boken.

Pris: 219 kr + porto    

 

 

EkomuseumGuidebok

Om järn och människor –  och Ekomuseum Bergslagens 61 besöksmål.

Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet
Av Christina Lindeqvist och Britt-Marie Hägerman

 

I Bergslagen har järnhanteringen i drygt tvåtusen år haft en stark position. Genom Ekomuseum Bergslagen förvaltas kulturarvet med stolthet, här finns allting på sin ursprungliga plats. Landskapet och människorna är ekomuseet. Boken är en guidebok till Bergslagen och Ekomuseums 61 besöksmål.

Pris: 100 kr + porto    

 

Of man and iron

Of Man And Iron- Guidebook

Ekomuseum Bergslagens guidebok – Engelska
Av Christina Lindeqvist och Britt-Marie Hägerman

 

I Bergslagen har järnhanteringen i drygt tvåtusen år haft en stark position. Genom Ekomuseum Bergslagen förvaltas kulturarvet med stolthet, här finns allting på sin ursprungliga plats. Landskapet och människorna är ekomuseet. Boken är en guidebok till Bergslagen och Ekomuseums 61 besöksmål.

Pris: 100 kr + porto

 

Järn Ladies

Järnladies

Från arvtagerskan till kolarhustrun
Av Christina Lindeqvist och Jenny Findahl

Tredje upplagan är nu tryckt och boken finns åter i lager.

 

Det handlar om arvtagerskor, änkor, brukspatronessor, husjungfrur, mjölkerskor, kolarhustrur, författare, konstnärer och några till. I den här boken får 27 Järnladies från Bergslagen kliva fram och berätta sin historia – från 1500-talet till 1900-talet.

Pris: 150 kr + porto

 

Älskade Mathilda

Älskade Mathilda

100 brev om kärlek, slit och nöd
Av Birgit Hirdman Rørslett
Redaktör: Christina Lindeqvist

 

Brev mellan äkta paret Lars och Mathilda från slutet av 1800-talet varvas med faktatexter. Brev om hopp och drömmar trots dåtidens hårda livsvillkor i Bergslagen.

Pris: 150 kr + porto

 

Från berg till spik

Från berg till spik

Från berg till spik

Om spikens långa vandring från gruva till smedja
Av Christina Lindeqvist och Jenny Findahl

 

Ekomuseum Bergslagens järnskola för barn – I den här boken får du veta hur man gjorde spik förr i tiden – innan det fanns elektricitet och grävmaskiner. Men först måste man hitta järnmalmen någonstans i berget…

Pris: 80 kr + porto

 

bocker_KarlHalsingDanAndersson

Karl Hälsing och Dan Andersson

Ett bokprojekt om Grangärde Finnmark

Nil Holmdahl, Finngården Rikkenstorp, 2012

 

Karl Hälsing var en hemmansägarson från gården Nackarberg i Grändgärde södra finnmark. 1910 mötte han diktaren Dan Andersson, som imponerades av Hälsings uppteckningsarbete av finnmarkens berättelser samt av Hälsings fotografier av människorna och deras gårdar. Kanske väcktes vid deras första möten en tanke på att tillsammans ge ut en bok om finnmarken. Denna bok bygger på bilder och en samling brev mellan de två, som berättar om det gemensamma bokprojektet, en idé som aldrig blev genomförd, inte förrän nu i efterhand.

SLUTSÅLD

Pris: 200 kr + porto

 

bocker_NorbergJarnet

Norberg och järnet

Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen

Ing-Marie Pettersson Jensen

Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie 46, Stockholm 2012

 

Rikt illustrerade doktorsavhandling i bokform presenterad av kulturmiljöchef Ing-Marie Pettersson Jensen, Norbergs kommun. Avhandlingen markerar Norbergs roll i den tidiga industrialiseringen av Sverige. Norberg benämndes under tidig medeltid som Mons Ferri, Järnberget. Utgrävningen av Lapphyttan utanför Olsbenning och rekonstruktionen av den medeltida hyttbyn med fungerande masugn Nya Lapphyttan på Karlbergs hembygdsområde ger insikter i den medeltida lönsamma järnhanteringen.

SLUTSÅLD

Pris: 250 kr + porto

 

 

 

Pris: 300 kr + porto

[/wpcol_2third_end]

 

bocker_krampen

 

 

 

Krampen – Ryssläger i Sverige
under andra världskriget

Hans Lundgren

 

Varför levde hundratals sovjetiska soldater i Bergslagens skogar under andra världskriget? Vad var ett ryssläger? Och varför tänds än idag ljus vid den så kallade rysstenen?Västmanlands läns museum och journalisten Hans Lundgren har i många år sökt och samlat minnen och fakta om dessa läger och människor. Boken bygger även på minnes-anteckningar från en av de sovjetryska soldaterna, Anatolij Emets. Obs! Begränsat antal.

SLUTSÅLD

Pris: 250 kr + porto

 

bocker_gravendal

 

 

 

Om Gravendal under fyra århundraden

 

Rapport från en bygdecirkel i Gravendals byalag – 2005.

Pris: 150 kr + porto

bocker_axplockUr

Axplock ur Rinmans Bergwerks Lexicon

 

Han har kallats ”den svenska bergs-hanteringens fader”, Sven Rinman, som på 1700-talet planerade, utvecklade och byggde anläggningar inom gruvnäringen, metallurgin och stångjärnssmidet. Bergwerks Lexicon är uppdelat i två delar: A-K och L-Ö, tryckta 1788 resp 1789, tillsammans ca 2350 sidor i bok-kvarto. Till verket hör en serie med 34 stycken planscher som levererades separat. Bengt Grundmark har plockat ut ett antal uppslagsord, främst sådana som rör bergsbruk och järnhantering, samt ett antal kopior i facsimil.

Pris: 40 kr + porto

 

bocker_EkomuseumsKatekes

 

Ekomuseum katekes

 

Faktahäfte om bergsbruk och järnhantering, A4, 52 sidor, författare Bengt Grundmark, andra utgåvan med omarbetad text och layout.

Pris: 40 kr + porto

bocker_kvinna

Kvinna – ordet är ditt

 

Trettiosju olika texter är samlade i denna bok som är ett resultat av ett treårigt skrivar-projekt i femton bergslagskommuner, idé och projektledare journalisten Yvonne Gröning i Norberg. Kvinnor i alla åldrar har skrivit om sina liv, sina tankar och sina drömmar om framtiden. De ger oss glimtar ur verkligheten och funderingar om Bergslagen som manar till eftertanke. Här finns både mycket ilska och vassa uddar men också en härlig humor och livsglädje. Boken utgör nr 7 i Ekomuseum Bergslagens skriftserie. Pocketformat, 223 sid, ett femtiotal svartvita fotografier.

Pris: 50 kr + porto

 

bocker_bergslagsindustriminnen

 

Bergslagens industriminnen

Red Jan af Geijerstam

 

Institutet för Turism och Reseforskning / Högskolan Falun Borlänge ITR -rapport nr 3/1990, 55 sid, ett femtontal svartvita foton, kartor och illustrationer. Rapporten är en redovisning av de föredrag som hölls på en konferens 1990 i Tolvsbo, Smedjebacken. En rad då pågående industrihistoriska satsningar i mellansverige presenterades.

Pris: 20 kr + porto

 

bocker_museernasRoll

Museernas roll i den regionala utvecklingen


Rapport från ett seminarium i Ramnäs 11-12 september 1997. 64 sid. Inlägg från bl a Olof Eriksson, Erik Hofrén, Elisabet Olofsson, Majvor Östergren och Björn Kaaling. Red; Ewa Bergdahl och Yvonne Busk. Nr 2 i museets skriftserie.

Pris: 40 kr + porto

 

bocker_bokenOmBergslagen

Boken om Bergslagen

 

En resa i en levande historia, utgiven 1988 av Bergslagsdelegationen och Turism i Bergslagen. En rolig bok om Bergslagen som delvis håller än idag. Boken tar upp den medeltida bakgrunden och den ekonomiska betydelsen, tekniken, järnet bergsbruket och järnhanteringen. Vidare beskrivs bergsmännen och arbetarmiljöerna samt landskapet och sevärdheterna. 224 sidor.

Pris: 40 kr + porto

 

bocker_varDetBattreForr

Var det bättre förr?

 

En bok av Vallbyprojektet 2011: l1 st livsberättelser från Vallby, en stadsdel i Västerås. Var det bättre förr? Det var den frågeställning projektdeltagarna hade med sig när de skulle göra boken. Ofta får unga höra att ”det minsann var bättre förr” men är det sant? Det var just det projektet ville undersöka med hjälp av de äldres berättelser. Läs och döm själva! 80 sid.

Pris: 100 kr + porto

 

bocker_ralph

Ralph Erskine – Arkitektur i Gästrikland och Bergslagen

 

Boken är utgiven 2010 av Länsmuseet Gävleborg med tanken att guida läsaren till platser i Gästrikland och Bergslagen som bär spår av Erskines arkitektur. Avsikten är att fördjupa kunskaperna om en liten del av hans produktion och väcka lusten att besöka dessa något egensinniga och karaktärsfulla platser, där ett antal byggnader beskrivs med bilder och text. 55 sid.

Pris: 70 kr + prto

 

 

bocker_safsSocken

Säfs socken i Westerdalarne och Stora Kopparbergs län (slut på EmB: kansli)

 

Faksimiltryck, Falun 1830, tillägnad Arbraham Hülphers. En liten skrift som beskriver Säfsen och Säfsnäsbruken: Tyfors, Fredriksberg, Gravendal, Strömsdal och Ulriksberg. Många intressanta uppgifter om bruken, stångjärnet och exporten, torp och gårdar. 65 sid.

Pris: 50 kr + porto

bocker_framTraderBergslagen

Fram träder Bergslagen – Nytt ljus över gammal region

Red. Maths Isacsson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre. Gävle 2009.

 

En antologi, nr.3 i rapportserien Bergslagsforskning. Ett försök att ringa in Bergslagen kulturellt och industrihistoriskt med 12 texter som vill kasta nytt ljus på den vedertagna bilden av Bergslagen, t.ex. Finns Bergslagen? Eller Vem tror på bruksorten? Vart tar Bergslagens ungdomar vägen? Så upptäckte Holland Bergslagen och Vallonen – ett svenskt ideal. 280 sid.

Pris 150 kr + porto

bocker_bortomBergen

 

Det är något bortom bergen…

SLUT

Boken utgiven 1997 av Kultur- och Fritidsförvaltningen i Ludvika kommun i samarbete med Dan Anderssonsällskapet. Texter av Dan Andersson och fotografier av Reidar Falk. Bearbetning av Åke Lundberg. Förordet har skrivits av poeten Beng Emil Johnson. 75 sid.

Pris 50 kr + porto 

bocker_bergsbruk

Bergsbruk – gruvor och metallframställning –  SLUT

Sveriges Nationalatlas, Jernkontoret. Temared: fil dr Jan af Geijerstam, prof em Marie Nisser.

 

Metalltillverkningens historia i Sverige sträcker sig minst 4500 år tillbaka i tiden. Spår efter metallhantering finns bevarade i form av slaggrester och ugnsruiner. Även ländskapet vittnar om bergsbrukets långa historia genom ortsnamn, övergivna gruvhål, bebyggelse och hela samhällen grundade kring gruvor och metallhantering. Än idag hör malm och specialstål till Sveriges viktigaste exportprodukter – det produceras mer stål än någonsin tidigare i landet. Det pågår också en omfattande prospekteringsverksamhet som kan leda till nya gruvor och förnyad brytning i tidigare nedlagda gruvor. Boken handlar mest om järn och stål men även andra metaller berörs, som de bly-, guld- och silverhaltiga sulfidmalmerna i Skelleftefältet och den historiskt så viktiga koppar- och silver-malmsbrytningen i Falun och Sala. 214 sid.

Pris 280 kr + porto

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail