Virsbo bruksområde

Bruksgata, slussar,herrgård och konsthall i funkismiljö


Välbevarad 1800-talsherrgård med konferenshotell och bruksgata med Virsbo konsthall  i funkismiljö, öppen under sommaren.

 

Info: 0220-390 00

Surahammars turism >

 

 

Vid de fallen mellan Åmänningen och Virsbosjön fanns stångjärnshammare redan under 1620-talet. En bit längre in på 1600-talet köptes mark och hammare upp av Christoffer Boije som sedan startade Virsbo bruk. Det gjordes cirka 250 ton stångstål årligen ända fram till slutet av 1800-talet då produktionen ökade.

 

Under 1800-talets början togs bruket över av Herman Lagercrantz som utvecklade och moderniserade. Den nya herrgården byggdes om och till i nationalromantisk stil och stod klar 1918. Samhället växte med egnahem och hyreshus. Bruksgatan och nya fabrikslokaler intill vattnet tillkom 1943 i funkisstil.

 

Strömsholms kanal går genom Virsbo gamla bruksområde med industrierna på båda sidor. Nedströms, bredvid slussporten närmast Virsbosjön byggdes kanalkontor och handelsbod. Några hundra meter mot sydost låg hamnen där virket från sågen skeppades ut via kanalen.  Bruket var ända fram till slutet av 1800-talet ägare till flera av de för transporterna så viktiga kanaljakterna. Idag ligger det moderna industriområdet i Nordanö, två kilometer österut.

 

Upplev platsen: Områdets brukskaraktär framträder tydligt än idag. Det går fint att ströva i området med slussar och industribyggnader.  Herrgården ritad av arkitekten Lars Johan Lehming äridag öppet för konferenser och middagar i välbevarad nationalromantisk stil. Vita magasinet är ett historiskt arkiv som även innehåller ett minnesrum över Herman Lagercranz. Virsbo konsthall är inrymt i funkislokalerna invid vattnet med utställningar öppna lördagar och söndagar under sommartid.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail